Қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдер

Сарбасова Қ.Б. Қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдер: Оқу құралы / Қ.Б. Сарбасова – Қарағанды: «АҚНҰР» баспасы», 2018 – 180 б.

Оқу құралында қазақ тіліндегі етістікті фразеологизмдердің зерттелу тарихы, олардың сөзбен, еркін сөз тіркесі, күрделі сөздермен ара қатынасы, лексикалық құрамы мен функционалдық сипаты, морфологиялық құрамы мен синтаксистік қызметі қарастырылады. Етістікті фразеологизмдердің семантикалық категориялары анықталып, етістікті фразеологизмдердің тақырыптық-мағыналық топтары көрсетіледі.

Студенттерге арналған бақылау-пысықтау сұрақтары, тест тапсырмалары берілген. Оқу құралы жоғары оқу орындарының филология факультеті студенттеріне арналған.