Философия

Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф., Джаамбаева Б.А. Философия. Оқулық. – Алматы: ССК баспасы, 2017. – 184 бет. Оқулық оқырмандарды адамның рухани мәдениетінің қалыптасу тарихы, оларды жалпы

Read more

Философия негіздері

Балшикеев С.Б. Философия негіздері: Оқу құралы. – Алматы: Эпиграф, 2017.–136 б. Оқу құралы философиялық көзқарастың тарихи типтерін, дүниені танып-білудің және оның жалпы теориялық-әдістемелік қағидаларын негіздеп

Read more

Ұлттық музыкалық аспаптар дайындау технологиясы

Адамқұлов Н.М. Ұлттық музыкалық аспаптар дайындау технологиясы: оқу құралы. 2-бөлімнен тұрады. – Алматы: Эпиграф, 2017.–332 б. Бұл еңбек Қазақтың ұлттық саз аспаптарын жасау шеберлігіндегі мектептердегі

Read more

М.Әуезовтің «Хан Кене» трагедиясының тарихилығы

Серғазы Л.А. М.Әуезовтің «Хан Кене» трагедиясының тарихилығы. Монография. – Алматы, 2017.–120 бет. Монографияда М.Әуезовтің «Хан Кене» трагедиясының тағдыры, туындыдағы дәстүр мен жаңашылдық, ұлттық ерекшелік, тарихи

Read more

Современные образовательные технологии

Тасимова А.А. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. – Актобе, 2017.–217 с. Данное учебное пособие по использованию современных технологии образования предназначено для студентов, магистрантов, преподавателей, учителей,

Read more

Педагогика

Алметов Н.Ш. Педагогика: оқу құралы – Алматы, «Эпиграф» баспасы, 2017. – 132 бет. Оқу құралы «Педагогика» пәнінен дәріс мәтіндерін, магистранттардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру, жетекшілік ету

Read more

Преемственность между дошкольным  начальным школьным образованием детей, испытывающих трудности в обучении

Боброва В.В. Преемственность между дошкольным  начальным школьным образованием детей, испытывающих трудности в обучении: монография. – Алматы: издательство «Эпиграф», 2017.–344 с. В монографии рассмотрены вопросы преемственного

Read more
1 2 3 6