Мұнайды өңдеу технологиясы: 4 бөлімді. Төртінші бөлім. І-ші том

Капустин В.М., Рудин М.Г., Кудинов А.М., Пусурманова Г.Ж.,Танашев С.Т. Мұнайды өңдеу технологиясы: 4 бөлімді. Төртінші бөлім. І-ші том. Жалпы зауыт шаруашылығы. (Жоғары оқу орындарының студенттеріне

Read more

Ресей империясының қазақ өлкесіндегі аймақтық саясаты (1868-1891 жылдар)

Әбенова Б.С. Ресей империясының қазақ өлкесіндегі аймақтық саясаты (1868-1891 жылдар); монография / Б.С. Әбенова— Алматы: Эпиграф, 2019.- 388 б. Монографияда жаңа құжаттық материалдардың және объективтік

Read more

Жалпы тіл білімі

Исакова С.С. Жалпы тіл білімі (5В020500-«Филология:қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы)./ С.С. Исакова, М.Т. Куштаева. – Алматы: «Эпиграф» баспасы, 2019 ж. -404 бет. Оқу

Read more

Кәсіби қазақ тілі

Жумабаева З.Е. Кәсіби қазақ тілі. (Құқықтану мамандықтарына арналған) элективтік курс оқулығы. 2-басылым. – Алматы: Эпиграф, 2019. 112 б. Бұл оқулық құкықтану мамандықтарына қазақ тілі пәнін

Read more

Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері

Садыканова Г.Е. Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері: Оқу құралы. – Алматы: Эпиграф, 2019.-128 б. Оқу құралында дене жаттығулары мен спорт түрлерінің физиологиялық жіктелуі, спортшы

Read more

Баланың мектепке психологиялық дайындығын айқындау

Ермекбаева Л.К., Нығметова Қ.Н. Баланың мектепке психологиялық дайындығын айқындау. Ермекбаева Л.К., Нығметова Қ.Н. / Алматы: Эпиграф, 2019. – 240 б. Оқу құралын психология, педагогика-психология, мектепке

Read more
1 2 3 51