Монополияларды мемлекеттік реттеу

Конуспаев Р.Қ. Монополияларды мемлекеттік реттеу: Оқу құралы. -Алматы: CyberSmith, 2019.-188 б. Оқу құралында монополияларды мемлекеттік реттеудің ілімдік және тәжірибелік мәселелері кешенді зерттелген және аталған монополиялық құрылымдарды

Read more

Биотехнология нысандары

Сокова О.Т. Биотехнология нысандары: Оқу құралы. – Алматы: CyberSmith, 2019.-316 бет. Биотехнология нысандары – биотехнологиялық өндірістің орталық және міндетті элементі. Олар оның арнайылығын құрайды. Биотехнология нысандарына тірі

Read more

Стандарттау және сертификаттаудағы тәуекел-бағдарланған тәсіл

Хаймулдинова А.К. Стандарттау және сертификаттаудағы тәуекел-бағдарланған тәсіл: Оқу құралы / т.ғ.к.. доцент А.К. Хаймулдинованың редакция басшылығымен «Стандарттау және сертификаттау» бағытында білім алушы студенттерге, магистранттарға арналады.

Read more

Гидрохимия

Омарова Н.М. Гидрохимия: Оқу құралы 5В061000 «Гидрология» мамандығы студенттеріне арналған. Н.М. Омарова. Алматы: CyberSmith, 2019 ж. -128 б. Оқу құралда табиғи және ағын сулардың сапасы, құрамы, оларды

Read more

Қазақ ойшылдарының ғылыми еңбектеріндегі экономикалық теорияның негізгі мәселелері

Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Қазақ ойшылдарының ғылыми еңбектеріндегі экономикалық теорияның негізгі мәселелері: монография / А.Н. Доғалов, Н.С. Досмағанбетов,-Алматы: CyberSmith, 2019.-216 б. Монография «Экономикалық теория», «Экономикалық теория

Read more
1 2 3 12