Тағамдық және биотехнологиялық өндірістерінің санитария мен гигиенасы

Темербаева М.В., Султумбаева А.К. Тағамдық және биотехнологиялық өндірістерінің санитария мен гигиенасы: оқулық / М.В. Темербаева, А.К. Султумбаева. – Алматы: CyberSmith, 2019.- 336 б.

Оқулықта тағам және биотехнологиялық өндірістерінің санитария мен гигиена мәселелері баяндалады. Оқулық барлық тарауларында ұсынылған ақпарат осы салалардағы қазіргі білім деңгейіне сәйкес берілген. Оқу құралы сызбалар, суреттер, кестелер, терминдер сөздігін қамтиды.

Оқулық “Биотехнология”, “Азық-түлік өнімдерінің технологиясы”, “Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы” мамандықтары бойынша жоғары оқу орындарының білім алушыларына арналған.