Мәліметтер қорын программалау

Каженова Ж.С., Орынбаев Б.Н. Мәліметтер қорын программалау: әдістемелік құрал -Алматы: ЖК «LP-Zhasulan», – 2019. – 104 б.

«Мәліметтер қорын программалау» әдістемелік құралы 5В011100-информатика мамандығында оқитын студенттерге Deilphi нысанды-бағдарланған программалау ортасында мәліметтер қорын программалау негіздерін оқып-үйренуге арналған. Сонымен қатар орта мектептің мұғалімдері, колледждердің оқытушылары мен студенттері үшін де ұсынылады.