Медиация

Қазиев О.Қ. Медиация. Оқу құралы. ЖК «LP-Zhasulan», Алматы, 2021.- 120 бет.

Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған. Оқу құралында медиация іс жүргізу саласының теориясы мен тәжірибесінің аса маңызды мәселелері қамтылған, тәжірибеде қажетті медиация саласында соттан тыс даулар мен жанжалдарды шешудің бастамшыл қадамдары мен механизміне ерекше көңіл бөлінген. Мүдделі тұлғалардың медиацияға жүгінгенде тараптарды қанағаттандыратын мәміле жолын іздестіру бағыттары, даулы мәселелердің ушықпай, қақтығысыз, тұрақты дамуына септігін тигізетін медиация ерекшеліктері автор тарапынан терең ашылған.

Оқу құралы «Медиация» пәнін оқып үйренетін университеттердің, колледждердің құқық мамандығы бойынша дәріс алушы жоғарғы оқу орындарының студенттерімен магистранттарына арналған.