Мемлекет пен құкықтың жалпы тарихы. Орта ғасыр: оқу құралы (2-ші басылым).

Идрисов К.З. Мемлекет пен құкықтың жалпы тарихы. Орта ғасыр: оқу құралы (2-ші басылым). «LP-Zhasulan» ЖК. – Алматы, 2019 – 142 б.

Оқу құралы заңгерлік мамандығына, мемлекеттік тілде оқып жүрген студенттерге арналған. Еуразия гуманитарлық институтының ғылыми әдістемелік кеңесі 2004 жылы 26 маусымда ұсынған (N26 Хаттама).