Шығыс халықтарының әдебиеті

Аңсабаев Д.С. Шығыс халықтарының әдебиеті: Оқу құралы / Аңсабаев Д.С Алматы: «АҚНҰР» баспасы, 2018. – 262 б.

Бұл оқу құралында түркі тілдес халықтардың бәріне бірдей ортақ болып келетін ескерткіштер мен ежелгі түркілердің тарихи даму даму үрдісінде әрқайсысының дербес хандық құрып, ұлттық, халықтық дәрежеге көтерілген кезеніңдегі әдебиетінен бастап, негізінен XX ғ-ң ғ.бас кезіне дейінгі әдебиетінің озық үлгілері қарастырылған.

Шығыс халықтары әдебиетінің таңдаулы үлгілерінен алынған үзінділер студенттер мен оқушылардың әдеби материалдарды оқи отырып, терең меңгеруіне мүмкіндік береді.

Оқу құралы жоғары оқу орындарының оқытушыларына, студенттерге, мектеп мұғалімдері мен оқушыларына қажетті көмекші құрал болып табылады.