Көркем шығармадағы тарихи тұлға бейнесі

Мәдібаева Қ.Қ., Мүлік Д. Көркем шығармадағы тарихи тұлға бейнесі: оқу-әдістемелік құрал / Қ.Қ. Мәдібаева, Д. Мүлік- Алматы: CyberSmith, 2019 -284 б.

Оқу – әдістемелік құрал жоғары мектепте қазақ тарихи романындағы көркем образды оқыту әдістемесі бағытында. Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» роман эпопеясындағы Құнанбай тұлғасы негізінде жазылды. Құнанбай Өскенбайұлының мұрағаттарда сақталған ғұмырбаян деректері, тұлға туралы көзкөрген адамдардың, ұрпақтарының естеліктері, роман-эпопеядағы көркемдік шешім ауқымында білім бекіту жаттығулары мен арнайы тапсырмалар бойынша жұмыс жүргізу жолдары пысықталған: әдістемелік оқу құралы 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамаңдықтарына арналған.