Гидрохимия

Омарова Н.М. Гидрохимия: Оқу құралы 5В061000 «Гидрология» мамандығы студенттеріне арналған. Н.М. Омарова. Алматы: CyberSmith, 2019 ж. -128 б.

Оқу құралда табиғи және ағын сулардың сапасы, құрамы, оларды физикалық және химиялық үдерістердің негізінде өңдеу, ластану және суаттарды өздігінен тазалау үдерістері жайлы білім қалыптастыру үшін студенттерге арналған. Сонымен қатар судың қасиеттерін көрсететін түсініктер берілген. Судағы қоспаларды анықтауға арналған зертханалық жұмыстар және білім алушылардың өздік жұмысын орындауға арналған тапсырмалар берілген.