Сәулет графикасының негіздері

Г.С. Абдрасилова. Сәулет графикасының негіздері: Оқу құралы. Толықтырылған және өңделген, екінші басылым. – Алматы: ЖК «АҚНҰР» баспасы, 2018 – 114 б.

Оқу құралында сәулеттік жоспарлаудың түрлі кезеңдеріндегі міндеттерді шешу барысында қолданылатын сәулеттік графика түрлері және құралдары қарастырылады. Қаламмен (қаламұшпен), рейсфедермен, рапидографпен, сондай-ақ сызбаларды рәсімдеу бойынша жұмыс жүргізудің алғашқы дағдыларын меңгеруді дамытуға бағытталған практикалық ұсыныстар беріледі.
Оқу құралы сәулет өнері бойынша білім алатын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.