Үш анық

Құдайбердіұлы Шәкәрім. Үш анық. / Шәкәрім университеті. Жауапты ред. А.К.Жундибаев. – Астана «Хас Сақ» баспасы, 2018. – 200 бет.

Осығанға дейінгі жарық көрген басылымдар негізінде әзірленген Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегінің бұл басылымы автор стилі мен ойына еш өзгеріссіз, ықшамдалып берілді.
«Үш анық» деп аталатын бұл еңбегінде батыс, шығыс философтарының еңбектерін кең көлемде, тыңғылықты зерттей келіп, өз ойының қорытындысы ретінде ар-ұждан туралы өзіндік ой толғанысын ұсынады.
Көпшілік оқырманға арналған.