Мұнай кәсіпшілігінің жабдықтары

Адилбеков М.А. Мұнай кәсіпшілігінің жабдықтары: оқу құралы /М.А. Адилбеков – Алматы: New book, 2021- 308 б.

Оқу құралы жоғары оқу орындарына арналған. Оқу құралында мұнай және газды өндіру кезінде қолданылатын жабдықтардың құрылымдары мен параметрлері келтірілген.

Оқу құралында мынадай бөлімдер орын алған: жалпы өндіру жұмыстарына арналған жабдықтар; ашық фонтандау және газлифтпен өндіру жабдықтары; штангасыз және штангалы сорап қондырғыларының түсініктемелері; ұңғымаларды жөндеу және мұнай-газ өндіруді қарқындатуға бағытталған қабатқа әсер ету жабдықтары, сонымен бірге өндірілген мұнай-газ өнімдерін жинақтау және тасымалдау жүйелерінің жабдықтарының сипаттамалары келтірілген.

Оқу құралы Қазақстан Республикасындағы мұнай және газ өндіру саласымен шұғылданатын мамандар мен колледж және жоғары оқу орындарының мұнайшы мамандықтарын қалаған студенттерге арналған.