Экология және тұрақты даму

Қабышева Ж.К., Мурзалимова А.К., Жексенаева А.Б. Экология және тұрақты даму: Оқу құралы. – Алматы: ЖК «LP-Zhasulan», 2019. -192 б.

Оқу құралында экология түсінігіне, маңыздылығы, оның негізгі бөлімдеріне (аутоэкология, демэкология, синэкология); тұрақты даму түсінігіне және оның концепциясына қатысты негізгі сұрақтар мазмұндалған. Оқу құралында «Экология және тұрақты даму» курсы бойынша барлық мамандықтардың бакалаврларын дайындауға қажет.