Қазақ мәдениетінің тарихы

Ғабитов Т.Х. Қазақ мәдениетінің тарихы: ЖОО-на арналған оқулық / Т.Х. Ғабитов.- Алматы: TechSmith, 2018.- 320 б.

Барлық оқу формаларындағы «5В020400 – Мәдениеттану» мамандығы бойынша студенттерге оқулық ретінде ҚР БҒМ баспаға ұсынған.

Оқулықта қазақ мәдениетінің рухани, этикалық, діни және әлеуметтік құндылықтарына, олардың тарихи дәуірлер арасын жалғастырушы сабақтастық рөліне және тәуелсіз Қазақстан мәдениетінің бүгіні мен болашағына феноменологиялық, тарихи және мәтіндік талдау жасалады. Оқулықтың негізін аталмыш мәселеге қатысты тың ғылыми зерттеулер құрады, сонымен қатар Қазақстан мәдениетінің қазіргі жаһандану кеңістігіндегі инновациялық үрдістеріне сараптау беріледі.

Оқулық мәдениеттану мамандығының бакалаврлары, магистрлері мен докторанттарына және қазақ мәдениетіне қызығушылық танытатын оқырман қауымға арналған.