Этномәдени концептінің семантикалық құрылымы мен лингвомәдени мазмұны

Куштаева М.Т.
Этномәдени концептінің семантикалық құрылымы мен лингвомәдени мазмұны («тары» концептісі бойынша). Монография. – Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 2020 – 216 б.

Монографияда этномәдени концептіні («тары» концептіні) когнитивтік бірлік ретінде қарастырудың ғылыми-теориялық негіздері, прагматикалық, пресуппозиялық сипаты, семантикалық құрылымы мен микро, макроконцептілер жүйесіндегі орны туралы сөз етеді. Кітап қазақ тіл біліміндегі лингвомәдениеттану, этнолингвистика, танымдық лингвистика, элеуметтік лингвистика, лингвоелтанымдық зерттеу мәселелерімен айналысып жүрген тілші қауымға, филологтарға, магистранттар мен докторанттарға және жалпы көпшілікке арналған. >> Оқу >>