Білім алушылардың техникалық шығармашылығын зерттеу

Шаштыгарин М. М.
Білім алушылардың техникалық шығармашылығын зерттеу. Педагогикалық мамандықтарға арналған монография. – Алматы: 2020. – 184 б.

Монографияда педагогикалық білім беру жүйесіндегі техникалық шығармашылықтың ғылыми және практикалық мәселелері зерттеледі.
Білім алушылардың техникалық шығармашылығын қалыптастырудың әдіснамалық алғы шарттары ашылған және негізделген.
Кітап жоғары білім алу орындарының білім алушыларына және магистранттарына арналған. >> Оқу >>