Технологический подход в проектировании учебного процесса

Сибагатова Г.К., Моменов Б.М., Кенжегалиева Д.К.
Технологический подход в проектировании учебного процесса. / Монография –  қайта басылды., Ақтөбе, 2020. – 232 б.

Бұл жұмыста технология ұғымын қолданудың көпжылдық тәжірибесі, білім беру технологияларын түсіндіру мәселесінде әртүрлі тәсілдер, білім беру жүйесінде технологиялық ізденістердің пайда болу себептері келтірілген. Жұмыста технологиялардың ғылыми-тұжырымдамалық негізі, оларды іске асыру тетіктерін ашатын теориялық және практикалық материалдар баяндалған. Сондай-ақ студенттердің ғылыми, Кәсіпкерлік және зерттеу қызметінің синтезі арқылы студенттердің белсенділігін арттыру тетіктері.

Оқу құралы оқытушыларға, мұғалімдерге, магистранттарға, біліктілікті арттыру институттарының әдіскерлеріне, “Дизайн” мамандығының студенттеріне, педагогикалық мамандықтардың студенттеріне арналған.  >>Оқу>>