Монополияларды мемлекеттік реттеу

Конуспаев Р.Қ. Монополияларды мемлекеттік реттеу: Оқу құралы. -Алматы: CyberSmith, 2019.-188 б.

Оқу құралында монополияларды мемлекеттік реттеудің ілімдік және тәжірибелік мәселелері кешенді зерттелген және аталған монополиялық құрылымдарды реттеудің механизмін жетілдіру жөніндегі ғылыми негізделген ұсыныстарды әзірленген.
Жоғарғы оқу орындарының экономикалық бағыттағы мамаңдықтар бойынша оқитын студенттеріне, магистранттарға, оқытушыларға, ғылыми қызметкерлерге, мамандарға ұсынылады.