Қазақ ойшылдарының ғылыми еңбектеріндегі экономикалық теорияның негізгі мәселелері

Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С. Қазақ ойшылдарының ғылыми еңбектеріндегі экономикалық теорияның негізгі мәселелері: монография / А.Н. Доғалов, Н.С. Досмағанбетов,-Алматы: CyberSmith, 2019.-216 б.

Монография «Экономикалық теория», «Экономикалық теория негіздері» және қолданбалы экономикалық пәндердің курстары бойынша оқу әдебиетін толықтырады, өйткені, білім алушыларға зерттелетін материалды терең ұғынуына мүмкіңдік бере отырып, келтірілген ұсыныстары бар жекелеген тақырыптар бойынша атақты қазақ ойшылдарының бұрын жарияланған еңбектерінен қамтылған хрестоматиялық материалды құрайды.
«Экономикалық теорияны», «Экономикалық теория негіздерін» және нақты экономикалық пәндерді оқитын студенттер, магистранттар және докторанттар үшін арналады, сонымен қатар, экономикалық пәндердің оқытушыларына белгілі бір қызығушылық алып келеді.
Көрнекті қазақ ойшылдарының ғылыми еңбектеріндегі экономикалық теорияның негізгі мәселелері бойынша монография Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Экономикалық теория кафедрасында орындалды.