Ландшафт сәулеті

Қозбағарова Н.Ж. Ландшафт сәулеті: оқу-құралы. Қозбағарова Н.Ж. Алматы: «АҚНҰР» баспасы, 2018. -116 б.

«Ландшафт сәулеті» оқу құралы «Сәулет» және «Дизайн» мамандығы студенттеріне арналған. Оқу құралында, ландшафт және рекреациялық сәулет тарихы, теориялық негіздері зерттелген. Ландшафт сәулет нысандарының түрлері, мөлшер көрсеткіші және жобалау принциптері келтірілген.