Өсімдіктер физиологиясының практикумы

А. Атимтайқызы. Өсімдіктер физиологиясының практикумы: оқу құралы / – Қарағанды. «АҚНҰР баспасы», 2016- 158 бет.

Оқу кұралында “Өсімдіктер физиологиясының” негізгі бөлімдері бойынша теориялық және зертханалық жұмыстардың орындалу тәртібі туралы мәліметтер берілген. Студенттердің өсімдіктер организмдерінде жүріп жатқан физиологиялық әрекеттер туралы түсініктерді меңгерулеріне мүмкіндік береді. Оқу құралында тақырыпты дайындауға арналған бақылау сұрақтары, тест тапсырмалары және пайдаланылған әдебиеттер тізімі берілген.
Оқу құралы фармацевтика және биология мамандықтары студенттеріне арналған.