Жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық жүйесінің теориясы

          Жұматаева Е. Жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық жүйесінің теориясы: Оқу құралы / Е.Жұматаева. – Алматы: Эпиграф, 2016. – 260 бет.
Оқу құралында ЖОО жүргізілетін гуманитарлық бағыттағы ғылым негіздерінің дидактикалық біртұтас құрылым-жүйесінің тарихы мен бүгінгісі және постиндустриалды Қазақстан Республикасының алыс болашағының моделі жайлы жаңаша пайым-тұжырым беріледі.