Орындаушылық өнер

        Жұматаева Е. Орындаушылық өнер: Оқу құрал / Е. Жұматаева. – Алматы: Эпиграф, 2016. – 152 бет.
Орындаушылық өнерді игеру барысында халықтық педагогиканың рөлі зор және этнопедагогиканың қайнар көзі болып табылады.