Геоэкология

Қабышева Ж.Қ. Геоэкология: Оқу құралы.-Алматы: ЖК “LP-Zhasulan”, 2019-94 б.

Оқу құралы студенттерге, магистранттарға, мұғалімдерге, ғылыми қызметкерлерге, экология және өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандарына арналған.