Қазақ тілі лексикологиясының ғылыми негіздері

Иманғазина А.Ә.
Қазақ тілі лексикологиясының ғылыми негіздері (Профессор Ғ.Ғ.Мұсабаевтың ғылыми мұрасы бойынша). Монография. – Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 2020.-152 б.

Бұл еңбекте проф. Ғ.Ғ.Мұсабаевтың қазақ тілі лексикологиясына қатысты пікір-пайымдаулары мен ізденістерінің қазіргі қазақ тіл біліміндегі сабақтастығы, жалғастығы сөз болады. Сонымен қатар қазақ тіл біліміндегі осы салаға қатысты теорияларлардың даму тарихына шолу жасалып, ғылымның қалыптасу, даму, өзгеру, жаңару үрдісі танылады, қазіргі тіл білімінің даму деңгейі, ондағы түрлі бағыттар айқындалады.

Монография жоғары оқу орны студенттері, магистранттар, филолог мамандар мен мектеп мұғалімдеріне арналған. >>Оқу>>