Агротуризм мен экотуризмді жергілікті аумақта ұйымдастыру мәселелері

Сергеева А.М., Кусаинов Х.Х. Агротуризм мен экотуризмді жергілікті аумақта ұйымдастыру мәселелері (Ақтөбе облысы мысалында). Монография. – 259 б.

Ғылыми басылым ретінде монографияда агротуризм мен экотуризм бағытында соңғы жылда жүргізілген зерттеулер негізінде агротуристік іс-әрекеттерді ұйымдастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері талданып, сараланып, Ақтөбе облысында жүргізілген зерттеу материалдары ұсынылды. Агротуризмнің тұрақты даму тұжырымдамасының негізі болып саналатын ғылыми деректер зерттеулер барысында тұжырымдалған.
Монография материалдары магистранттар мен докторанттарға, туризм мамандарына қажет. >> оқу >>