Хабарландыру!


Сіздерді кітапханамыз ұйымдастырып отырған Newsbank баспасының Қазақстандағы ресми өкілнің қолдауымен «Access Global NewsBank 2024 деректер қорының» ақпараттық тренингке шақырамыз.
Тренинг студенттерге, магистранттарға, оқытушыларға, зерттеушілерге, сондай-ақ Newsbank ақпараттық ресурстарымен танысқысы келетіндердің барлығына арналған. Тренингте біз халықаралық ақпараттық базаның мүмкіндіктері туралы айтатын боламыз.
Access Global NewsBank 2024 – 7500-ден астам жаңалық көздеріне қолжетімділікті қамтамасыз ететін халықаралық дерекқор, Access аймақтық пакеттеріндегі барлық атауларды және барлық континенттердегі жаңалықтар көздерінің теңдестірілген таңдауын біріктіреді.
2024 жылғы басылым мыналарды қамтиды:

  • NewsBank мыңдаған мерзімді басылымдардан, сондай-ақ жаңалықтар арналарынан, веб-басылымдардан, блогтардан, бейне материалдардан, трансляция транскрипттерінен, бизнес-журналдардан, үкіметтік құжаттардан және басқа басылымдардан алынған ағымдағы және мұрағаттық ақпаратты бірыңғай дерекқорға біріктіреді.
  • Суреттері бар жаңалықтар көздері: толық суреттері бар 290+ газеттер мен журналдар

Ақпараттық вебинарды Қазақстандағы MicroInformation өңірлік өкілі Әсел Жарасқызы өткізеді.
Күні мен уақыты: 2024 жыл 4 сәуір сағат 15.30-да
Өтетін орны: Microsoft Teams Онлайн платформасы
Презентация тілі: орыс
Ұзақтығы: 45 минут.
Сілтеме:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M1OWUxMGMtYWQyOC00NjBjLThkODMtYzRjZGU1MDA2NzNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d856424-0844-47d2-968f-b9aa385d471a%22%2c%22Oid%22%3a%2256c1970c-caf9-45fc-9ff0-2dab38d63b1e%22%7d