Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар

Құрастырған: Усенова А.Ж. – «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар: оқу-әдістемелік құралы / А.Ж. Усенова,- Алматы: Эпиграф, 2019.- 348 бет.

5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған «Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар» пәнінен оқу-әдістемелік құралы.

Оқу- әдістемелік құрал оқу жоспары және «Операциялық жүйелер, орталар және қабықшалар» пәнінің бағдарламасы талаптарына сәйкес құрастырылған және пән бойынша барлық қажетті мәліметтерді қамтиды.