Мерзімді басылымдар залы


Мерзімді басылымдар залы


Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ кітапханаларында мерзімді басылымдар залы бар. Мұнда университет профилі бойынша мерзімді баспа басылымдары, ғылыми журналдар, танымал басылымдар жинақталған, сонымен қатар жеке және сатып алынған электронды ақпарат қорларына жергілікті және қашықтықтан қол жетімділік ұсынылған. Электронды оқу залында электронды каталогқа, электронды-кітапханалық жүйелерге, электронды мәліметтер қорына және басқа да электрондық білім қорларына қолжетімділік ұйымдастырылған.
Авторизация жасаған пайдаланушылар ғана толық мәтінді құжаттарға университеттен тыс жерлердегі компьютерден қол жеткізе алады. Авторизацияны ғылыми кітапханадан логин және пароль алу арқылы жасауға болады.