Web-технология негіздері

Кадырова А.С., Шошак М. Web-технология негіздері: Оқу әдістемелік құралы. Эпиграф, 2019. – 132 бет.

Оқу әдістемелік құрал үш бөлімнен тұрады: НТМL тілінің көмегімен Web-парақтарды құру, Front Page бағдарламасы және бағдарламалау тілдері. Әр бөлімде теориялық материалдармен бірге, зертханалық жұмыстар жіне өздік жұмыс ретінде тапсырмалар қамтылған. Осы оқу әдістемелік құралда Web-технология негіздері ретінде НТМL тілі, Microsoft  Front Page бағдарламасы, ]аvа, JavaScript бағдарламалау тілдері және бағдарламалау технологиялары жан-жақты қарастырылған. Сондай-ақ, қазақ тілінде Web парақ кұру әдісін және Web-сайт жасауға арналған зертханалық жұмыстарды келтірілу студенттерге және интернетпен жұмыс жасайтын адамдар үшін аса қажетті болып табылады.

Оқу әдістемелік құрал информатика пәнінің мұғалімдеріне, студенттерге және оқушыларға, сондай-ақ өз бетімен Web-сайт жасаушыларға арналған.