Книги с автографами 


Книги с автографами


 1. Ашықбаев Е. Ұя: Жыр жинағы. – Ақтөбе, 2003.-128 б.
 2. Ашықбаев Е. Шырақ пен шуақ. – Ақтөбе, 2011.-72 б.
 3. Бабажанұлы Б. Сүлейменнің жүзігі – Ақтөбе, 2011.-72 б.
 4. Бекмұхамбетов Ө.Т. Абай және музыка. – Ақтөбе, 2008.-97 б.
 5. Боздақтың пәк қаны. – Ақтөбе, 2010.-240 б.
 6. Еламанов Қ. Шаңырақ пен пырақ: танымдық көркем шығарма. – Ақтөбе, 1999.-176 б.
 7. Ермеков К. Философия және табиғаттану. Философия и естествознание. – Ақтөбе, 2002.-119 б
 8. Ермеков Қ. Философия негіздері. – Ақтөбе, 2000.-316 б.
 9. Жұбанов Қ. Жұбанов тағылымы: Қ.Жұбановтың 100 жылдығына қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымдарының өзекті мәселелері бойынша өткен республикалық “Жұбанов тағылымы” конференцияларының материалдары (1989,1994,1996 жж.). – Ақтөбе, 1998.-203 б.
 10. Жұмашев Ғ. Шежіре: Адай руының екінші арысы. Тәзіке ұрпақтары. – Ақтөбе, 2004.-180 с.
 11. Кинеев С. Песнь номада. – 4-е изд., доп. – Астана, 2011.-276 с.
 12. Мерғалиев Т. Жаңа дәуір жыршысы. – Алматы, 1980.-128 б.
 13. Нұрадин Г. Мәдениет философиясы – Алматы, 2010.-90 б.
 14. Нұржанова Ж. Оқу-тәрбие жұмыстарында ғылым жетістіктерін тәжірибеге енгізу: Ә.Қ.Алғиевтің озық тәжірибесі. – Ақтөбе: Қазақ-Орыс Халықаралық Университет, 2013.-104 б.
 15. Орманов Қ.Т. Ат жалындағы өркениет немесе ел тарихына жаңаша көзқарас: тарихи-этнографиялық очерктер жинағы. – Қостанай мемлекеттік пединституты, 2010. -274 б.
 16. Раисов О. Доссор вальсі. – [б. м.], 2006.-76 б.
 17. Рысқалиев Т.Х. Философия тарихына шолу: Оқу құралы. – Орал: Дастан, 2005.-382 б.
 18. Сабырұлы С. Қазақстан тарихы. – Алматы: Білім, 2006.-224 б.
 19. Сырнай сазы: Баянға арнап құрастырған қазақ музыкасынан шығармалар: 1-2 бөлімдер. – [б. м.]: Полиграфия, 1993. – 132 б.
 20. Тайжанов С. Дене тәрбиесін үйретудің әдістері. – Алматы, 2008.-316 б.
 21. Тарақты А. Күй шежіре: композиторалының өмірбаяны. – Алматы , 1992.-486 б.
 22. Тасмамбетов Ж.Н. Построение нормальных и нормально-регулярных решений специальных систем дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка : Монография. – Актобе: ИП Жанадилова С.Т, 2015.-464 с.
 23. Темірғалиев Н. Математика. Таңдамалы. Ғылым/ Избранное. Наука. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2009
 24. Тәжібаев С.Ф. Болашақ ұстаздарды оқушыларға адамгершілік тәрбие беруге дайындау : Оқу құралы. – Алматы: Абай ат-ғы  Алматы Мемлекеттік ун-ті, 2000.-188 б.
 25. Тәжібаева С.Ғ. Жоғары оқу орындарында тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі. (оқу әдістемелік құрал). – Алматы: Ғылым, 2004.-152 б.
 26. Тәжібаева С.Ғ. Жоғары оқу орындарында тәрбие жұмысын ұйымдастырудың ғылыми негіздері (топ тәлімгерлеріне арналған оқу-әдістемелік құралы). – Алматы: КаЗГоСЖенПи, 2006.-54 б.
 27. Тәжібаева С.Ғ. Жоғары оқу орындарында ұлттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі. Оқу құралы. – [б. м.]: Әрекет-Принт, 2010, 2011.-223 б.
 28. Тәжібаева С.Ғ. Мектептің тәрбие үрдісінде оқушының ұлттық келбетін қалыптастыру. Әдістемелік құрал – [б. м.]: Әрекет-Принт, 2010.-214 б.
 29. Тәжібаева С.Ғ. Мектепте тәрбие жұмысын ұйымдастыру технологиясы. Әдістемелік құрал. – [б. м.]: Ғылым, 2007, 2008.-204 б.
 30. Тәжібаева С.Ғ. Отбасы тәрбиесінде оқушының ұлттық келбетін қалыптастыру. Әдістемелік құрал – [б. м.]: КаЗГоСЖеНПи, 2010.-152 б.
 31. “Тәрбие теориясы және технологиясы” пәні бойынша студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен. – [б. м.]: КазГоСЖеНПи, 2006.-231 б.
 32. Қадырниязов Н. Записки Императроского Русского Географического общества журналы: саясат, экономика, мәдениет: Монография. – Ақтөбе: ЖК С.Т.Жанәділов, 2013.-224 б.
 33. Қазақ халқының тарихи тұлғалары: Қысқаша анықтамалық. 2-кітап. – Алматы: Өнер, 2013.-360 б.
 34. Қауыс Ұ. Жалғыз оқ. – [б. м.]: А-Полиграфия, 2009.-293 с.
 35. Қоқанбаев Ә.Қ. Коллоидтық жүйелердің (молекулалы-кинетикалық және электрлік) қасиеттері: Оқу құралы. – Алматы: Ғибрат, 2009.-143 б.
 36. Құдайқұлов М.Ә. Нарықтық педагогика негіздері: Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ, 2007.-276 б.
 37. Құнтөлеуов А.  Аталар аруағы: қысқаша тарихи-эссе. – [б. м.]: Қаржы-қаражат, 1997.-160 б.
 38. Әлішев Қ. Шахмат оқулығы. – [б. м.]: Отандастар Полиграфия, 2002.-508 б.