Кәсіби қазақ тілі

Жумабаева З.Е. Кәсіби қазақ тілі. (Құқықтану мамандықтарына арналған) элективтік курс оқулығы. 2-басылым. — Алматы: Эпиграф, 2019. 112 б.

Бұл оқулық құкықтану мамандықтарына қазақ тілі пәнін кәсіби деңгейде оқытуға арналған. Оқулықпен жұмыс жургізуді жеңілдету үшін оқу материалдары арнайы жүйемен жіктелген. Бірінші арнайы жинақталған құқықтану кәсіп саласына қатысты мәтіндер енгізіліп, оларды оқуға дидактикалық тұрғыдан жағдай жасалған, кәсіби лексикамен жабдықталған тапсырмалар жиынтығы, арнайы кәсіби мәліметтер, мамандық тілін меңгеруге ықпалын тигізетін оқу материалдары бар.

Оқулық құрамында сұхбат үлгілері ұсынылған, қазақ тілінің теориялық материалдары қазақ тілін қайталауға арналған дидактикалық үлгілер берілген.