Мәдениеттану

Б.Б. Жақсыбаева / Мәдениеттану: оқу құралы (2-ші басылым) — Қарағанды: «Medet Group» ЖШС. — 2019. — 212 с.

Ұсынылып отырған оқу құралында жоғары оқу орындарында оқытылатын «Мәдениеттану» курсының негізгі мазмұнына қысқаша шолу жасалынған. Адамзаттың дамуындағы үздік мәдени үлгілерді талқылай келе, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктері, тарихы мен мәдени дамудағы озық ойлары мен көзқарастары қарастырылған. Адамзат әлеміне ортақ құндылықтарды студенттерге түсіндіру арқылы жаңа мәдени сана қалыптастыру оқу құралының негізгі мақсаты болып табылады. Оқу құралы қарапайым, мазмұнды тілмен жазылған. Студенттердің өз бетімен дайындалуына септігін тигізетін: өзіндік бақылау сұрақтары, реферат тақырыптары, негізгі ұғымдары, тест сұрақтары және әдебиеттер тізімі берілген.
Бұл оқу құралы жоғары оқу орнының студенттеріне және мәдениеттану саласына қызығушылық танытқан оқырмандарға арналған.