Кіші мектеп оқушылармның психологиясы

Б.П. Мырзатаева. Кіші мектеп оқушылармның психологиясы: Оқу құралы. — Қарағанды: 2016. — 118 б.

Кітапта баланың мектепке психологиялық дайындығы, кіші мектеп оқушыларының психологиялық даму ерекшеліктері мен оқу іс-әрекетінің сипаты, таным процестерінің ерекшеліктері мен тұлғасының қалыптасуы, қарым-қатынасының дамуы баяндалады. Бұл оқу құралы білім беру мекемелеріне мамандар даярлайтын жоғары және орта кәсіби оқу орындарының оқытушыларына, студенттерге, білім беру жүйесіндегі психологтарға, бастауыш мектеп мұғалімдеріне арналған.